Eesti keeles  In English

Kuulutuste avaldamine

Kuulutuste avaldamise kord:

1. Kuulutuse avaldaja ja pesakonna kasvataja peab olema ESK liige ja elama alaliselt Eestis.

2. Aretuses kasutatud koertel peavad olema täidetud kõik ESK poolt kehtestatud aretusnõuded.

2.1. Erandina välisregistris oleval ja välismaal elaval aretuskoeral ei nõuta töökatsete sooritust. Täidetud peavad olema aretusnõuded HD uuringu ja näitusehinde osas.

3. Kuulutuse avaldamine on tasuta.

4. Käesolev kuulutuste avaldamise kord kehtib alates 10.07.2006.

NB! Kui Eestis ei ole ESK liikmete omanduses olevatel koertel sündinud ega sündimas setterite pesakondi, on klubi juhatusel õigus avaldada välismaal elavate ESK liikmete kutsikate müügi kuulutusi.
Niipea, kui juhatusele laekub Eestis elava kasvataja kutsikate müügi kuulutus, eemaldatakse ESK kodulehelt välisriigi vastava tõu kutsikate müügi kuulutused.

Kui Sinu kuulutus vastab ülalmainitud tingimustele, saada see e-mailiga ESK juhatusele.