Eesti keeles  In English

Terviseuuringud

Setteritel esinevate haiguste ülevaated leiate dokumentidest lehekülje allosas. Artiklite autorid on loomaarstid Triin Hallap ja Tiina Toomet.

Eestis sündinud, siin elavate ja/või Eestis aretuses kasutatud setterite puusa- ja küünarliigeste düsplaasiatestide tulemused on kogutud tabelisse Google Drive'is. Tabelis on EKL-is kinnitatud ja tõuregistrisse kantud tulemused. Avaldame ka kinnitamata või välismaalt saadud tulemused, kui koeraomanik klubi uuringu toimumisest teavitab.

Puusauuring kuulub Iiri punaste, Inglise ja Gordoni setterite aretuserinõuete hulka ning uuringutulemus peab olema kinnitatud enne paaritamist. Aretuserinõuded on avaldatud Dokumentide rubriigis. Vastavalt ESK üldkoosoleku otsusele 2014. a. veebruaris pikendati Iiri punaste setterite aretuserinõuete kehtivust 5 aastaks. Gordoni ja Inglise setterite aretuserinõuete kehtivusaega pikendati 2015. aastal kuni 2020. aasta lõpuni. 

Puusaliigeste uuringutulemuste skaala, mis on kasutusel Eestis ja FCI süsteemis:

A  puuduvad düsplaasia tunnused
B  peaaegu normaalne liiges
C  kerge puusaliigeste düsplaasia
D  keskmine puusaliigeste düsplaasia
E  raske puusaliigeste düsplaasia

Suurbritannias kasutusel olev süsteem vastab FCI süsteemile järgmiselt:

0-4 = A
5-10 = B
11-20 = C
21-50 = D
51-63 = E

Küünarliigeste uuringutulemuste skaala (EKL ja FCI):

0 puuduvad düsplaasia tunnused
1 kerge osteoartroos
2 keskmine osteoartroos
3 raske osteoartroos

Gordoni setteritele on võimalik teha DNA-testi geneetilise haiguse väikeaju degeneratsioon (cerebellar abiothrophy) väljaselgitamiseks. Lisainfo: North Carolina State University

Setterite haigused. Triin Hallap (276 KB)
Allergia. Tiina Toomet (267 KB)