Eesti keeles  In English

Sõidujuhis

Peterburi mnt pidi tulijatele:

Sõitke kuni teeviit näitab paremale Kostivere peale, tee on Maardu-Raasiku (nr 103). Sõitke umbes 2,2 km ja keerake paremale Aruküla-Kostivere teele (nr 304). Sõitke otse umbes 6,1 km ja keerake paremale Koluvere teele. Vasakut kätt on väljas klubi viit õhupallidega. Sõitke kuni postkastideni ja sealt keerake paremale ning edasi lõpuni välja. 

Lagedi või Jüri kaudu tulijatele:

Sõitke kindlasti Arukülla välja ja tulge seda teed mööda. Nii väldime, et GPS saadab teid väiksematele kõrvalteedele. 

Keerates vasakule Arukülla sisse, sõitke otse. Peatee (304) läheb läbi alevi. Sõitke üle raudtee ja umbes 1 km pärast tuleb keerata vasakule Koluvere tee peale. Paremat kätt on väljas klubi viit õhupallidega. Sõitke kuni postkastideni ja sealt keerake paremale ning siis lõpuni välja. 

Kaart teekonnaga alates Jürist

Driving directions

When you are coming on Peterburi highway (E20):

Drive until the road sign says turn right onto Kostivere, road Maardu-Raasiku (103). Drive for about 2,2 km and turn right onto the Aruküla-Kostivere road (304). Drive straight for about 6,1 km and turn right onto Koluvere road. On the left hand there is the club's sign with balloons. Drive till you see mailboxes, and then turn right and then to the end.

When you are coming through Jüri or Lagedi (from Tallinn):

Please be sure to drive all the way to Aruküla and come this way. So we could avoid that GPS sends you to the smaller side roads.

After turning left in to Aruküla, drive straight. The main road (304) is going through the village. Drive over the railway and after about 1 km turn to the left onto Koluvere road. On the right hand there is the club's sign with balloons. Drive till you see mailboxes, and then turn right and then to the end.

The map with directions from Jüri